STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo áp lực động mạch vành và phụ kiện đi kèm Quantien Measurement System and Accessories C12787 Theo phụ lục St. Jude Medical – Mỹ Đo áp lực dòng máu tại các vị trí của động mạch vành để đánh giá chỉ số phân suất tống máu trong mạch vành 6 mục 6 TTBYT Loại D
2 Phụ kiện máy đo áp lực động mạch vành PressureWire Adapter Cable C12601 C12699 PressureWire Monitor Cable C12901 C12999 WiBox C12783 Wibox Xpress Cable C12784 Wibox PSU Cable C12785 Quantien Remote Control 15511 Quantien AUX OUT Cable C12796 Quantien ECG C12501 AO Cable Kit C12508 Theo phụ lục St. Jude Medical – Mỹ Phụ kiện máy đo áp lực động mạch vành 6 mục 6 TTBYT Loại D
3 Thiết bị nhận tín hiệu không dây từ dây đo áp lực PressureWire Receiver C17040 Theo phụ lục St. Jude Medical – Mỹ Nhận tín hiệu từ dây đo áp lực. Phụ kiện đi kèm máy 6 mục 6 TTBYT Loại D
4 Dây đo áp lực động mạch PressureWire Certus C12008 C12308 Theo phụ lục St. Jude Medical – Mỹ Đánh giá chỉ số áp lực tại nơi cần đo. Đánh giá áp lực động mạch chủ 6 mục 6 TTBYT Loại D
5 Dây đo áp lực động mạch PressureWire Aeris C12058 C12358 PressureWire X C12009 C12059 C12309 C12359 Theo phụ lục St. Jude Medical – Mỹ Đánh giá chỉ số áp lực tại nơi cần đo. Đánh giá áp lực động mạch chủ 6 mục 6 TTBYT Loại D