STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu sử dụng trong điểu trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định) dùng với máy hút dịch Curasys CuraVac Cura PUSFk2 CuraVac Cura PUMFk2 CuraVac Cura PULFk2 CG Bio Co., Ltd./ Hàn quốc CG Bio Co., Ltd./ Hàn quốc Sản phẩm được dùng trong các trường hợp chấn thương, vết thương mạn tính, vết thương cấp tính, vết thương không đóng sau phẫu thuật, bỏng độ hai, vết loét (như loét do biến chứng đái tháo đường hoặc loét do tì đè), sau vạt da và ghép da, đóng đường rạch phẫu thuật. 1 mục 2 TTBYT Loại B
2 Vật liệu sử dụng trong điểu trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định) có phủ các phân tử bạc dùng với máy hút dịch Curasys CurasilverPULF (CuraVAC Silver) CurasilverPUMF (CuraVAC Silver) CurasilverPUSF (CuraVAC Silver) CG Bio Co., Ltd./ Hàn quốc CG Bio Co., Ltd./ Hàn quốc Sản phẩm được dùng trong các trường hợp chấn thương, vết thương mạn tính, vết thương cấp tính, vết thương không đóng sau phẫu thuật, bỏng độ hai, các vết loét (như loét do biến chứng đái tháo đường hoặc loét do tì đè), sau vạt da và ghép da, đóng đường rạch phẫu thuật. 1 mục 2 TTBYT Loại B