STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ dụng cụ đặt thủy tinh thể SFC-45 Staar Surgical Company Staar Surgical Company sử dụng trong phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể quy tắc 8 mục B phần II Phụ lục I TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Thủy tinh thể nhân tạo và dụng cụ đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục Staar Surgical AG sử dụng trong phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể quy tắc 8 mục B phần II Phụ lục I TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C