STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo và dụng cụ đi kèm 628 UV, 630 UV, 860 UV, 867 UV, 880 UV US IOL INC., US IOL INC., sử dụng trong phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể quy tắc 8 mục B phần II Phụ lục I TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C