STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cấy ghép lâu dài vào cơ thể - Giá đỡ nội mạch Abrax Leader Plus Phoenix Pico Rontis / Thụy Sỹ Rontis / Thụy Sỹ Nâng nội mạch giãn rộng hơn khi bị hẹp nội mạch 8 mục 2 TTBYT Loại D
2 Bóng nong mạch máu Europa Ultra Europa Ultra CTO Europa Ultra NC Rontis / Thụy Sỹ Rontis / Thụy Sỹ Làm giãn mạch máu khi bị hẹp mạch máu 8 mục 2 TTBYT Loại D
3 Dây dẫn đường (can thiệp mạch máu) Lotus II Lotus XL Rontis / Thụy Sỹ Rontis / Thụy Sỹ Dây dẫn đường để thực hiện các thủ thuật lên mạch máu 8 mục 2 TTBYT Loại D