STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 STERIMAR Copper 50ml/ 100ml Bình xịt nước muối biển phun sương vi hạt Sofibel-Laboratories Fumouze Sofibel-Laboratories Fumouze Rửa mũi Quy tắc 5 TTBYT Loại B
2 STERIMAR Nasal Hygiene 50ml/ 100ml Bình xịt nước muối biển phun sương vi hạt Sofibel-Laboratories Fumouze Sofibel-Laboratories Fumouze Rửa mũi Quy tắc 5 TTBYT Loại B
3 STERIMAR Manganese 50ml/ 100ml Bình xịt nước muối biển phun sương vi hạt Sofibel-Laboratories Fumouze Sofibel-Laboratories Fumouze Rửa mũi Quy tắc 5 TTBYT Loại B
4 STERIMAR Sulphur 50ml/ 100ml Bình xịt nước muối biển phun sương vi hạt Sofibel-Laboratories Fumouze Sofibel-Laboratories Fumouze Rửa mũi Quy tắc 5 TTBYT Loại B
5 STERIMAR baby Nasal Hygiene 50ml/ 100ml Bình xịt nước muối biển phun sương vi hạt Sofibel-Laboratories Fumouze Sofibel-Laboratories Fumouze Rửa mũi Quy tắc 5 TTBYT Loại B
6 STERIMAR Blocked nose hypertonic Cu Adult 50ml/ 100ml Bình xịt nước muối biển phun sương vi hạt Sofibel-Laboratories Fumouze Sofibel-Laboratories Fumouze Rửa mũi Quy tắc 5 TTBYT Loại B
7 STERIMAR Blocked nose hypertonic Cu Baby- Child 100ml Bình xịt nước muối biển phun sương vi hạt Sofibel-Laboratories Fumouze Sofibel-Laboratories Fumouze Rửa mũi Quy tắc 5 TTBYT Loại B