STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC Theo phụ lục Theo phụ lục BioMerieux SA Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC nguyên tắc 6 TTBYT Loại B