STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thanh và hóa chất định danh kháng sinh đồ Theo phụ lục Theo phụ lục BioM erieux SA Thanh và hóa chất định danh kháng sinh đồ nguyên tắc 6 TTBYT Loại B