STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vidas Anti- HBc Total II Vidas Anti- HBc Total II (mã : 30314) BioMerieux SA BioMerieux SA hóa chất, chất thử dùng cho máu phân tích miễn dịch tự động nguyên tắc 1 TTBYT Loại D
2 VIDAS HBc IgM II VIDAS HBc IgM II (Mã: 30439) BioMerieux SA BioMerieux SA hóa chất, chất thử dùng cho máu phân tích miễn dịch tự động nguyên tắc 1 TTBYT Loại D
3 VIDAS HBs Ag ULTRA CONFIRMATION VIDAS HBs Ag ULTRA CONFIRMATION ( mã: 30317) BioMerieux SA BioMerieux SA hóa chất, chất thử dùng cho máu phân tích miễn dịch tự động nguyên tắc 1 TTBYT Loại D
4 Thanh chuẩn đoán nhanh HIV: Vikia HIV 1/2 Theo phụ lục Theo phụ lục BioMerieux SA hóa chất, chất thử dùng cho máu phân tích miễn dịch tự động nguyên tắc 1 TTBYT Loại D
5 VIDAS Anti-HCV VIDAS Anti-HCV (mã: 30308) BioMerieux SA BioMerieux SA hóa chất, chất thử dùng cho máu phân tích miễn dịch tự động nguyên tắc 1 TTBYT Loại D
6 VIDAS HBs Ag Ultra VIDAS HBs Ag Ultra (mã: 30315) BioMerieux SA BioMerieux SA hóa chất, chất thử dùng cho máu phân tích miễn dịch tự động nguyên tắc 1 TTBYT Loại D