STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bó bột POP POP Bandages: 6cmx2m; 10cm x 3m; 15cm x 3m; 20cmx3m BASTOS VIEGAS S.A BASTOS VIEGAS S.A Dùng băng bó cố định gãy xương, chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A