STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xương nhân tạo các loại Theo phụ lục Theo phụ lục Mathys Ltd Bettlach Dùng cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật chấn thương, chỉnh hình thay khớp háng nhân tạo Quy tắc 8, phần II TTBYT Loại C
2 Xi măng y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Mathys Ltd Bettlach Dùng cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật chấn thương, chỉnh hình thay khớp háng nhân tạo Quy tắc 8, phần II TTBYT Loại C
3 Cuống xương đùi nhân tạo các loại Theo phụ lục Theo phụ lục Mathys Ltd Bettlach Dùng cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo Quy tắc 8, phần II TTBYT Loại C
4 Ổ cối nhân tạo các loại Theo phụ lục Theo phụ lục Mathys Ltd Bettlach Dùng cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo Quy tắc 8, phần II TTBYT Loại C
5 Đầu xương đùi nhân tạo các loại Theo phụ lục Theo phụ lục Mathys Ltd Bettlach Dùng cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo Quy tắc 8, phần II TTBYT Loại C
6 Lớp đệm ổ cối nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Mathys Ltd Bettlach Dùng cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo Quy tắc 8, phần II TTBYT Loại C
7 Vít bắt ổ cối nhân tạo các loại Theo phụ lục Theo phụ lục Mathys Ltd Bettlach Dùng cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo Quy tắc 8, phần II TTBYT Loại C