STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nebulizer Masks (Mặt nạ khí dung) Theo phụ lục Theo phụ lục Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng cho liệu pháp khí dung QT2 TTBYT Loại B
2 Oxygen Masks (Mặt nạ oxy) Theo phụ lục Theo phụ lục Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để truyền oxy trong liệu pháp oxy QT2 TTBYT Loại B
3 Disposable Mucus Extractor (Bộ hút nhớt, hút đờm kín) HSC0307 Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để dẫn lưu chất nhầy từ phế quản bệnh nhân QT5 TTBYT Loại B
4 Sterile Suction Catheter (Ống hút nhớt, hút đờm) Theo phụ lục Theo phụ lục Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để hút đờm/nhớt QT5 TTBYT Loại B
5 Sterile Feeding Tubes (Ống thông cho ăn) Theo phụ lục Theo phụ lục Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể QT5 TTBYT Loại B
6 Disposable Stomach Tubes (Ống thông dạ dày) Theo phụ lục Theo phụ lục Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để đưa chất lỏng hoặc chất dinh dưỡng vào dạ dày, hoặc hút chất lỏng từ dạ dày. QT5 TTBYT Loại B
7 Sterile Rectal Tube (Ống thông hậu môn) Theo phụ lục Theo phụ lục Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để thoát hơi và phân từ ống tiêu hóa ra ngoài QT5 TTBYT Loại B
8 Sterile Nelaton Catheter (Ống thông Nelaton) Theo phụ lục Theo phụ lục Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để thông tiểu QT5 TTBYT Loại B
9 Latex Foley Catheter (Ống thông Foley) Theo phụ lục Theo phụ lục Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để thông tiểu hoặc đưa chất lỏng vào bàng quang QT5 TTBYT Loại B
10 Disposable Hypodermic Needles (Kim lấy máu, lấy thuốc) Theo phụ lục Theo phụ lục Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Dùng để lấy máu, lấy thuốc và tiêm truyền cơ bản QT6 TTBYT Loại B
11 Scalp Vein Sets (Kim cánh bướm) Theo phụ lục Theo phụ lục Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để tiêm truyền tĩnh mạch QT7 TTBYT Loại B