STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm cơ sở có thể nghiêng cho đầu và cổ bằng sợi Carbon Fiber 32064 Orfit Industries- Belgium Orfit Industries- Belgium Hỗ trợ cố định bệnh nhân trong xạ trị Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Tấm liên kết cho thanh nối mục 2-pin với tấm cơ sở 12mm (MRI) 32063 Orfit Industries- Belgium Orfit Industries- Belgium Hỗ trợ cố định bệnh nhân trong xạ trị Quy tắc 4 TTBYT Loại A
3 Mặt nạ dùng cho đầu 3 điểm với lỗ hở mũi, dạng lưới lớn 35763/2MA Orfit Industries- Belgium Orfit Industries- Belgium Hỗ trợ cố định vùng đầu bệnh nhân trong xạ trị Quy tắc 4 TTBYT Loại A
4 Mặt nạ dùng cho đầu 3 điểm với lỗ hở mũi,dạng lưới nhỏ 35763/16MI Orfit Industries- Belgium Orfit Industries- Belgium Hỗ trợ cố định vùng đầu bệnh nhân trong xạ trị Quy tắc 4 TTBYT Loại A
5 Mặt nạ dùng cho đầu 3 điểm với lỗ hở mũi,mở rộng gắn thêm 2 bên sọ 35760/EFF2MA Orfit Industries- Belgium Orfit Industries- Belgium Hỗ trợ cố định vùng đầu bệnh nhân trong xạ trị Quy tắc 4 TTBYT Loại A
6 Thanh giằng 2 điểm cho bàn kiểu iBeam® (phù hợp với cả bàn MRI) 32191 Orfit Industries- Belgium Orfit Industries- Belgium Hỗ trợ cố định bệnh nhân trong xạ trị Quy tắc 4 TTBYT Loại A
7 Bộ đỡ đầu thông dụng (3 cỡ có & không có gỡ gáy) 32702-MD Orfit Industries- Belgium Orfit Industries- Belgium Hỗ trợ cố định bệnh nhân trong xạ trị Quy tắc 4 TTBYT Loại A
8 Bộ chêm độ phân giải thấp (2 hình khối + 2 hình chêm) 32700 Orfit Industries- Belgium Orfit Industries- Belgium Hỗ trợ cố định bệnh nhân trong xạ trị Quy tắc 4 TTBYT Loại A