STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 GĂNG SẢN KHOA GSK CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Dùng để khám và phẫu thuật hoặc điều trị bệnh, nhằm tránh lây truyền bệnh giữa bệnh nhân và người sử dụng. Quy tắc 6, phần II thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 ỐNG PENROSE OP CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Dùng để dẫn lưu dịch ra bề mặt da. Quy tắc 6, phần II thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B