STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm phẳng nhận ảnh và dây tín hiệu PaxScan, 4336R Varex Imaging Varex Imaging Thu nhận ảnh X- quang kỹ thuật số 12 TTBYT Loại A