STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng dán phẫu thuật các loại, các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Bio Sub Medical Systems SRL Bảo vệ vùng mổ không bị nhiễm trùng. Dùng cho tất cả các loại phẫu thuật Quy tắc 1 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B