STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy thở Guedel NINGBO FOYOMED MEDICAL INTRUMENTS CO.,LTD- CHINA NINGBO FOYOMED MEDICAL INTRUMENTS CO.,LTD- CHINA Sử dụng hỗ trợ thở QT2,5,6, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B