STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện lọc máu Blood Line Sunder – Taiwan Sunder – Taiwan Sử dụng trong lọc máu QT2,7, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B