STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử đường huyết AGM4000A, GLUCO DR PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS Allmedicus Co., Ltd. Allmedicus Co., Ltd. Kiểm tra chỉ số đường huyết trong máu Quy tắc 4, Phần III, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C