STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Henan Tuoren Medical Device Co.,Ltd Sử dụng trong đặt nội khí quản, hỗ trợ đường thở cho bệnh nhân. Quy tắc 5 mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B