STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent dùng trong can thiệp tim mạch Theo phụ lục Theo phụ lục Multimedics Dùng trong can thiệp tim mạch Quy tắc 8, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-Quy TTBYT Loại D