STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Động cơ cho tay khoan khuỷ MWH-MMOTR W&H Dentalwerk Burmoos GmbH MIS Implants Technologies Ltd. Sử dụng trong điều trị phẫu thuật nha khoa, phẩu thuật hàm mặt, phẩu thuật răng, cấy ghép trụ răng cấy ghép. Quy tắc 9, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Tay khoan khủy có đèn MWH-CAL59 W&H Dentalwerk Burmoos GmbH MIS Implants Technologies Ltd. Sử dụng trong điều trị phẫu thuật nha khoa, phẩu thuật hàm mặt, phẩu thuật răng, cấy ghép trụ răng cấy ghép. Quy tắc 9, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Tay khoan khủy MWH-M7559 W&H Dentalwerk Burmoos GmbH MIS Implants Technologies Ltd. Sử dụng trong điều trị phẫu thuật nha khoa, phẩu thuật hàm mặt, phẩu thuật răng, cấy ghép trụ răng cấy ghép. Quy tắc 9, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Máy đặt chân răng cấy ghép MWH-M0131 W&H Dentalwerk Burmoos GmbH MIS Implants Technologies Ltd. Sử dụng trong điều trị phẫu thuật nha khoa, phẩu thuật hàm mặt, phẩu thuật răng, cấy ghép trụ răng cấy ghép. Quy tắc 9, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B