STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghiệm lấy máu chân không Plain, Clot Activator, Gel + Clot Activator, Lithium Heparin, EDTA K2, EDTA K3, Trisodium Citrate 9:1, Trisodium Citrate 4:1, Glucose. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Sản phẩm được dùng để lấy máu, vận chuyển, bảo quản và xử lý máu, trong các phòng xét nghiệm lâm sàng và cho mục đích chuyên môn. Quy tắc 5, phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Ống nghiệm lấy máu Plain, Clot Activator, Gel + Clot Activator, Lithium Heparin, EDTA K2, EDTA K3, Trisodium Citrate 9:1, Trisodium Citrate 4:1, Glucose. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Sản phẩm được dùng để lấy máu, vận chuyển, bảo quản và xử lý máu, trong các phòng xét nghiệm lâm sàng và cho mục đích chuyên môn. Quy tắc 5, phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A