STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhiệt kế hồng ngoại Infrared Thermometer Guangzhou Medsinglong Medical Equipment Co., Ltd. Guangzhou Medsinglong Medical Equipment Co., Ltd. Dùng để đo nhiệt độ cơ thể vùng trán hoặc nhiệt độ đồ vật mà không cần tiếp xúc trực tiếp Quy tắc 10, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B