STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 ỐNG PENROSE OP CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Dùng để dẫn lưu tạo nên đường thông giữa 1 khoang cơ thể ra bề mặt da. Quy tắc 6, phần II thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 ỐNG THÔNG (Ống dẫn lưu ổ bụng) OT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Dùng để giải thoát dịch ở một khoang cơ thể ra ngoài. Quy tắc 7, phần II thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B