STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi cách ly NP-320 Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd Sử dụng để cách ly, hạn chế sự phát tán của các tác nhân gây bệnh Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A