STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo liều hấp thụ tuyến giáp Captus 4000e Capintec, INC. Capintec, INC. Dùng để đo liều hấp thụ tia bữa xạ trên tuyến giáp của bệnh nhân trong y tế Quy tắc 10, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B