STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc máu hấp phụ Adsorba 150C Adsorba 150C Gambro Dialysatoren GmbH Gambro Dialysatoren GmbH Được sử dụng trong các trường hợp ngộ độc thuốc nghiêm trọng Điểm d khoản 2 điều 4 của Nghị định 169/2018/NĐ-CP; Quy tắc 3 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Quả lọc máu hấp phụ Adsorba 300C Adsorba 300C Gambro Dialysatoren GmbH Gambro Dialysatoren GmbH Được sử dụng trong các trường hợp ngộ độc thuốc nghiêm trọng Điểm d khoản 2 điều 4 của Nghị định 169/2018/NĐ-CP; Quy tắc 3 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C