STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư cấy ghép dùng trong phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng nhân tạo Theo phụ lục kết quả phân loại B-One Ortho Corp./ Mỹ B-One Ortho Corp./ Mỹ Thay thế khớp gối, khớp háng Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại C