STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi dùng chứa khí chuẩn hóa máy gây mê kèm thở 7265908 Maquet Maquet Chuẩn hóa máy gây mê kèm thở Quy tắc 11 TTBYT Loại C
2 Bộ phận điều áp dùng cho chuẩn hóa máy gây mê kèm thở 7265890 Maquet Maquet Chuẩn hóa máy gây mê kèm thở Quy tắc 11 TTBYT Loại C
3 Phụ kiện máy gây mê kèm thở: bộ phận xoay ngõ ra hút dịch 6887197 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 11 TTBYT Loại C
4 Phụ kiện máy giúp thở : Board đèn nền 6567312 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
5 Phụ kiện máy giúp thở : Dây nối cảm biến oxy 6882631 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
6 Phụ kiện máy gây mê kèm thở : Bẫy nước 6889352 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 11 TTBYT Loại C