STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây thông dạ dày salem Dây thông dạ dày salem Sterimed Surgicals Pvt. Ltd Sterimed Surgicals Pvt. Ltd Sử dụng để ngăn chặn sự tích tụ của dịch tiết dạ dày và không khí Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Dây cho ăn Stomach Dây cho ăn Stomach Sterimed Surgicals Pvt. Ltd Sterimed Surgicals Pvt. Ltd Dùng để dẫn lưu đường tiêu hóa, hỗ trợ đưa thức ăn vào trong cơ thể bệnh nhân Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ống dẫn lưu chữ T Ống dẫn lưu chữ T Sterimed Surgicals Pvt. Ltd Sterimed Surgicals Pvt. Ltd Được sử dụng để dẫn lưu hậu phẫu ngắn hạn của ống mật Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Ống thông hậu môn Ống thông hậu môn Sterimed Surgicals Pvt. Ltd Sterimed Surgicals Pvt. Ltd Dùng để đưa dung dịch, thuốc vào trực tràng làm giảm áp lực trong ống tiêu hóa Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Dây cho ăn trẻ em Dây cho ăn trẻ em Sterimed Surgicals Pvt. Ltd Sterimed Surgicals Pvt. Ltd Dùng đưa thức ăn cho trẻ sơ sinh và trẻ em Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B