STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thẻ dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ Theo phụ lục Theo phụ lục BioMerieux Inc Thẻ dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ nguyên tắc 6 TTBYT Loại B