STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Súng bơm xi măng (không Trocal) T060423 TEKNIMED S.A.S TEKNIMED S.A.S Dùng để chứa xi măng trước khi bơm vào thân đốt sống Quy tắc 02 TTBYT Loại A