STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng ghép tạo hình sọ hàm mặt Theo phụ lục Theo phụ lục Matrix Surgical USA Dùng để cấy ghép vào cơ thể người trong tạo hình sọ hàm mặt Quy tắc 8, phần II TTBYT Loại D