STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent dùng cho can thiệp tim mạch Theo phụ lục Theo phụ lục Rontis Corporation S.A Tạo thành một khung giá đỡ cố định nhằm sửa chữa vị trí mạch máu bị hẹp, tắc giúp dòng máu lưu thông thông suốt trong lòng mạch Quy tắc 8, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D