STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít khoá trong cột sống lưng ngực OpenLoc-L L&K Biomed L&K Biomed Sử dụng trong phẫu thuật cột sống. Quy tắc 8 TTBYT Loại D