STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị tiếp nhận hình ảnh kỹ thuật số của hệ thống x-quang và phụ kiện BT-DA22-IA BT-DB22-IA BT-DB24-IA BT-DA24-IA Bontech Co.,Ltd Bontech Co.,Ltd Dùng để thu thập và xử lý hình ảnh của hệ thống x-quang dùng trong y tế, phẫu thuật. Quy tắc 10 TTBYT Loại B