STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ bảo quản và trưng bày dược phẩm Theo phụ lục Theo phụ lục Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Trung Quốc Sử dụng để bảo quản các sản phẩm dược Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại A
2 Tủ bảo quản và trưng bày vắc xin Theo phụ lục Theo phụ lục Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Trung Quốc Sử dụng để bảo quản Vắc xin Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại A