STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhựa nền Acrylics cho chỉnh nha Octhocryl® Octhocryl® LC Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Chỉnh nha khắc phục tình trạng răng mọc lệch, hay khuyết thiếu, nắn chỉnh lại khớp cắn giúp khắc phục các bệnh lý răng miệng Chỉnh nha sử dụng các khí cụ và phụ kiện đi kèm tạo nên lực kéo cho khung hàm răng dịch chuyển về những vị trí nhưng mong muốn theo phác đồ điều trị của bác sĩ Quy tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B
2 Ốc, nong nới chỉnh nha cố định bằng thép không gỉ Variety/ Variety SP Variety click/ Variety click SP Hydra®/hydrax ® click Titanium hydrax® Titanium palex® Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Chỉnh nha khắc phục tình trạng răng mọc lệch, hay khuyết thiếu, nắn chỉnh lại khớp cắn giúp khắc phục các bệnh lý răng miệng Chỉnh nha sử dụng các khí cụ và phụ kiện đi kèm tạo nên lực kéo cho khung hàm răng dịch chuyển về những vị trí nhưng mong muốn theo phác đồ điều trị của bác sĩ Quy tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B
3 Ốc nong chỉnh nha Tomas®- pins Tomas®- Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Chỉnh nha khắc phục tình trạng răng mọc lệch, hay khuyết thiếu, nắn chỉnh lại khớp cắn giúp khắc phục các bệnh lý răng miệng Chỉnh nha sử dụng các khí cụ và phụ kiện đi kèm tạo nên lực kéo cho khung hàm răng dịch chuyển về những vị trí nhưng mong muốn theo phác đồ điều trị của bác sĩ Quy tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B
4 Dây thun buộc đàn hồi các loại Dentalastics® Rotation Wedges Plastic Ligatures Plastic Chains and Separators Dentalastics® Personal Plastic Ligatures, Intra- and Extraoral Latex and Non-Latex Elastics DISCO Latex Elastics SUPER Elasto- Force/Elasto-Force Plastics Chains Tomas®- power chain Plastic Chain Elastic Ligatures and Ligature Thread Plastic Sleeving Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Chỉnh nha khắc phục tình trạng răng mọc lệch, hay khuyết thiếu, nắn chỉnh lại khớp cắn giúp khắc phục các bệnh lý răng miệng Chỉnh nha sử dụng các khí cụ và phụ kiện đi kèm tạo nên lực kéo cho khung hàm răng dịch chuyển về những vị trí nhưng mong muốn theo phác đồ điều trị của bác sĩ Quy tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B
5 Các khí cụ chỉnh nha cố định SUS/SUS2 Herbt Amda Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Chỉnh nha khắc phục tình trạng răng mọc lệch, hay khuyết thiếu, nắn chỉnh lại khớp cắn giúp khắc phục các bệnh lý răng miệng Chỉnh nha sử dụng các khí cụ và phụ kiện đi kèm tạo nên lực kéo cho khung hàm răng dịch chuyển về những vị trí nhưng mong muốn theo phác đồ điều trị của bác sĩ Quy tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B
6 Dây cung chỉnh nha, các phần của dây cung chỉnh nha Remanium® Dentaflex® Noninium® Remaloy® Rematitan® sl Translucent Ideal Arch pearl Titanium and Gold Wires Stainless Steel Tubes Prefabricated Wire Elements Springs Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Chỉnh nha khắc phục tình trạng răng mọc lệch, hay khuyết thiếu, nắn chỉnh lại khớp cắn giúp khắc phục các bệnh lý răng miệng Chỉnh nha sử dụng các khí cụ và phụ kiện đi kèm tạo nên lực kéo cho khung hàm răng dịch chuyển về những vị trí nhưng mong muốn theo phác đồ điều trị của bác sĩ Quy tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B
7 Chất gắn chỉnh nha ConTec Go! Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Chỉnh nha khắc phục tình trạng răng mọc lệch, hay khuyết thiếu, nắn chỉnh lại khớp cắn giúp khắc phục các bệnh lý răng miệng Chỉnh nha sử dụng các khí cụ và phụ kiện đi kèm tạo nên lực kéo cho khung hàm răng dịch chuyển về những vị trí nhưng mong muốn theo phác đồ điều trị của bác sĩ Quy tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B
8 Khâu chỉnh nha các loại Dentaform Snap Dentaform Standard Bands Band Material on Rolls Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Chỉnh nha khắc phục tình trạng răng mọc lệch, hay khuyết thiếu, nắn chỉnh lại khớp cắn giúp khắc phục các bệnh lý răng miệng Chỉnh nha sử dụng các khí cụ và phụ kiện đi kèm tạo nên lực kéo cho khung hàm răng dịch chuyển về những vị trí nhưng mong muốn theo phác đồ điều trị của bác sĩ Quy tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B
9 Mắc cài nhựa Elegance® Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Chỉnh nha khắc phục tình trạng răng mọc lệch, hay khuyết thiếu, nắn chỉnh lại khớp cắn giúp khắc phục các bệnh lý răng miệng Chỉnh nha sử dụng các khí cụ và phụ kiện đi kèm tạo nên lực kéo cho khung hàm răng dịch chuyển về những vị trí nhưng mong muốn theo phác đồ điều trị của bác sĩ Quy tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B
10 Mắc cài sứ Fascination® Fascination® 2 Jewels Discovery® pearl Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Chỉnh nha khắc phục tình trạng răng mọc lệch, hay khuyết thiếu, nắn chỉnh lại khớp cắn giúp khắc phục các bệnh lý răng miệng Chỉnh nha sử dụng các khí cụ và phụ kiện đi kèm tạo nên lực kéo cho khung hàm răng dịch chuyển về những vị trí nhưng mong muốn theo phác đồ điều trị của bác sĩ Quy tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B
11 Mắc cài bằng titan Rematitan® Equilibrium® ti Titanium Direct Bond Pads Titanium Buttons with Chain acc. to Watted Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Chỉnh nha khắc phục tình trạng răng mọc lệch, hay khuyết thiếu, nắn chỉnh lại khớp cắn giúp khắc phục các bệnh lý răng miệng Chỉnh nha sử dụng các khí cụ và phụ kiện đi kèm tạo nên lực kéo cho khung hàm răng dịch chuyển về những vị trí nhưng mong muốn theo phác đồ điều trị của bác sĩ Quy tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B
12 Mắc cài bằng thép không gỉ Discovery® Discovery® sl Discovery® mini Discovery® smart Discovery® delight Equilibrium® Equilibrium® 2 Equilibrium® mini Equilibrium® medium Topic Dinamique m Ortho Ortho-Cast Ortho-Cast M-Series Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Dentaurum GmbH & Co. KG/ Đức Chỉnh nha khắc phục tình trạng răng mọc lệch, hay khuyết thiếu, nắn chỉnh lại khớp cắn giúp khắc phục các bệnh lý răng miệng Chỉnh nha sử dụng các khí cụ và phụ kiện đi kèm tạo nên lực kéo cho khung hàm răng dịch chuyển về những vị trí nhưng mong muốn theo phác đồ điều trị của bác sĩ Quy tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B