STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nẹp khóa lòng máng Titanium Theo phụ lục Theo phụ lục BHH Mikromed Sp. z o.o. Sử dụng với vít khóa để kết xương trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C