STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test Tube ,Đầu côn ,Lam kính ,Que lấy bệnh phẩm,Centrifuge tube ,Needle Holder Theo danh mục Zhejiang Medicine & Health Products I/E CO.,LTD (ZMC/Huang Yu – Trung Quốc -Hangzhou demo medical technology Co., Ltd (Demo / Huang Yu – Trung Quốc Zhejiang Medicine & Health Products I/E CO.,LTD (ZMC/Huang Yu – Trung Quốc -Hangzhou demo medical technology Co., Ltd (Demo / Huang Yu – Trung Quốc Dùng để lấy mẫu xét nghiệm. Quy tắc 5 TTBYT Loại A