STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 VIDAS HBs Ag ULTRA CONFIRMATION VIDAS HBs Ag ULTRA CONFIRMATION ( mã: 30317) BioMerieux SA BioMerieux SA hóa chất xét nghiệm dùng trong máy miễn dịch nguyên tắc 1 TTBYT Loại D