STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bó bột cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục JOIN ENTERPRISE CO.,LTD dùng trong Bó bột Quy tắc 4 TTBYT Loại A