STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ hút đàm kín Theo phụ lục Theo phụ lục Smiths Medical ASD Inc Dùng để hút đàm qua ống nội khí quản(NKQ) hoặc mở khí quản (MKQ) ở người bệnh thở máy bằng hệ thống kín Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống mở khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Smiths Medical ASD Inc Mục đích tạo đường dẫn khí , thông đường thở hỗ trợ hô hấp Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ống nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Smiths Medical ASD Inc Kiểm soát hô hấp,duy trì sự thông thoáng của đường thở, cung cấp oxy nồng độ cao. Hỗ trợ các phương pháp khác Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Ống nội khí quản Ivory không bóng Ống nội khí quản Ivory không bóng Smiths Healthcare Manufacturing S,A de C.V Smiths Medical ASD Inc Kiểm soát hô hấp,duy trì sự thông thoáng của đường thở, cung cấp oxy nồng độ cao. Hỗ trợ các phương pháp khác Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Bộ gây tê ngoài màng cứng Bộ gây tê ngoài màng cứng SMITHS MEDICAL CZECH REPUBLIC a.s. Smiths Medical lnternational Ltd Dùng để đưa thuốc tê vào khoang ngoài màng cứng để ức chế dẫn truyền thần kinh ở một vùng nhất định do các rễ thần kinh chi phối Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B