STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị thụ động trị liệu EMT Plus A, EMT Plus L, Relax-K3 Hanil-TM Co.,Ltd Hanil-TM Co.,Ltd Dùng trong phục hồi chức năng Quy tắc 9, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B