STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Khẩu Trang Y Tế Kháng Khuẩn, Kháng Giọt Bắn Vải Nano Bạc 03 lớp; 04 lớp CÔNG TY CỔ PHẦN HQGANO CÔNG TY CỔ PHẦN HQGANO Sử dụng để ngăn chặn bụi, kháng khuẩn, kháng giọt bắn qua đường hô hấp theo Quyết định 870/QĐ-BYT ngày 12/03/2020. Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Khẩu trang N95 Khẩu trang N95 CÔNG TY CỔ PHẦN HQGANO CÔNG TY CỔ PHẦN HQGANO Sử dụng để ngăn chặn bụi, kháng khuẩn Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Trang phục bảo hộ phòng chống dịch Trang phục bảo hộ phòng chống dịch CÔNG TY CỔ PHẦN HQGANO CÔNG TY CỔ PHẦN HQGANO Trang phục dùng trong phòng chống dịch, ngăn ngừa lây nhiễm khuẩn Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A