STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử dùng cho máy xét nghiệm đường huyết EasyGluco Auto-coding Blood Glucose test strip OSANG HEALTHCARE CO.,LTD OSANG HEALTHCARE CO.,LTD Dùng cho máy đo đường huyết Quy tắc 5-IVD TTBYT Loại A