STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư y tế cấy ghép 3311-03000; 3323-03000; 3320-01000; 3326-01000; 3511-01000; 3513-03000; 3512-02000 3591-03000 3590-00170 3113-03000 3142-20000 3116-01000 3145-20000 3145-30000 3213-00000 3146-60000 3170-22000 3111-01001 3111-01002 3112-02000 3210-00220 3210-00280 3210-00320 3212-00000 3181-22000 3181-28000 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd ( Viết tắt: Chunli) Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd ( Viết tắt: Chunli) Trang thiết bị y tế cấy ghép Phần II. Mục B- Quy tắc 8 TTBYT Loại C