STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường/hóa chất vi sinh Theo phụ lục Theo phụ lục Hardy Diagnostics Môi trường/Hóa chất dùng cho nuôi cấy vi sinh quy tắc 5 TTBYT Loại A