STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo khúc xạ/độ cong giác mạc tự động AR-1 Nidek Co., Ltd. – Nhật Bản Nidek Co., Ltd. – Nhật Bản Kiểm tra tật khúc xạ cho mắt 10 mục 1 TTBYT Loại A